Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie is er een hiaat ontstaan in de Nederlandse BTW-regels. Je kunt hier als particulier tijdelijk optimaal van profiteren.

Kortgezegd komt het erop neer dat je jezelf als BTW-ondernemer bestempelt en zo BTW moet afdragen over de geproduceerde stroom. In het eerste jaar kun je ook de volledige BTW over de installatie en montage inhouden. Hiermee behaal je tot maximaal 21% voordeel op jouw aanschaf. De daaropvolgende jaren kun je gebruik maken van een regeling, die ervoor zorgt dat je ontheffing krijgt om de BTW over de gemaakte stroom niet langer af te dragen. De medewerkers van Solar Smart in Doetinchem vertellen jou hier graag alles over.

Ga je zonnepanelen plaatsen? Wordt dan BTW-ondernemer en ontvang BTW op de aanschaf en plaatsing terug

Ook wanneer je als particulier zonnepanelen aanschaf om op jouw woning te plaatsen, ben je ondernemer voor de BTW. Je kunt daarmee tot 21% besparen op de aanschaf- en plaatsingskosten van de zonnepanelen. Dat blijkt uit een afspraak van het Europese Hof van Justitie van 20 juni 2013.

Steeds meer particulieren plaatsen zonnepanelen op hun woning. De elektriciteit die zij daarmee opwekken, leveren ze (deels) terug aan het energienet. Tot voor kort was Nederland in de veronderstelling dat deze ‘teruggeleverde’ particulieren geen BTW-ondernemers waren. Deze opvatting blijkt niet te stroken met de Europese regels.

Uitspraak Europese Hof van Justitie (Zaak C-219/12)

Meneer Fuchs is woonachtig in Oostenrijk. Hij heeft in 2005 zonnepanelen op het dak van zijn privéwoning laten plaatsen. De energie die hij daarmee opwekt, levert hij aan het openbare elektriciteitsnet. Fuchs kan de geproduceerde elektriciteit echter niet opslaan voor uitgesteld eigen verbruik.

Het Europese Hof van Justitie heeft laten weten het eens te zijn met de argumentatie, dat Fuchs door het terugleveren van de opgewekte energie als BTW-ondernemer kan worden aangemerkt. Niet alleen moet hij dus BTW afdragen over de opbrengst van de energie die hij teruglevert, maar mag hij ook de BTW op de aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen verrekenen.

Wil je BTW over jouw zonnepanelen terugkrijgen?

Indien je particulier bent en recentelijk zonnepanelen hebt laten plaatsen, raden wij je aan om je zo spoedig mogelijk bij de Belastingdienst aan te melden als ondernemer. Je kunt daarmee de BTW over de aanschaf- en plaatsingskosten van jouw zonnepanelen terugkrijgen. Het voordeel voor jou kan dus oplopen tot 21 procent.

Tip van Solar Smart

Ons advies is om niet lang te wachten met het inschrijven bij de Belastingdienst. Uit een besluit van de staatssecretaris uit 2015 kan opgemaakt worden dat je op zijn laatst op het moment van de aangifte over het tijdvak waarin de omzetbelasting aan jou in rekening is gebracht, duidelijk moet maken dat je de zonnepanelen tot jouw BTW-ondernemingsvermogen wilt rekenen. De Belastingdienst kan zich met succes op het standpunt stellen, zolang je je niet als ondernemer hebt aangemeld en er sowieso niets tot het ondernemingsvermogen valt te rekenen.

Wil je BTW over de teruggeleverde stroom afdragen?

Het is maar de vraag of je na het plaatsen van de zonnepanelen de jaarlijkse BTW moet afdragen over de opbrengst van de opgewekte energie. Voor de BTW kennen we immers de kleineondernemersregeling (KOR). Op grond van deze regeling kun je in aanmerking komen voor een belastingvermindering. Dit geldt alleen als je in een jaar minder dan 1.883 euro aan BTW moet betalen. Als dit 1.345 euro of minder is, hoef je in het geheel geen BTW te betalen. Je kunt in dit laatste geval de inspecteur zelfs verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen.

Je hebt dus wel de lusten, maar niet de lasten. Let op: dien een dergelijk verzoek pas in voor het jaar nadat je de zonnepanelen hebt aangeschaft en hebt laten installeren en niet voor het jaar waarin je de panelen hebt aangeschaft. Anders verspeel je een (mogelijk) recht op terugbetaling van de BTW in de aanschafprijs en installatiekosten.

Belangrijk

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie zal mogelijk niet in alle gevallen doorwerken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je maar één elektriciteitsmeter hebt. Deze saldeert het verbruik en de teruglevering aan het net.

Let op

De mogelijkheid bestaat dat de wetgever in Nederland snel met een aanpassing van de wet gaat komen. Dit komt omdat dit de overheid veel geld kost.

Conclusie

Als gevolg van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie kun je de BTW op de aanschaf- en plaatsingskosten van zonnepanelen bij de Belastingdienst terugvragen. Dit kan tot wel 21 procent. Daartegenover staat dat je in de meeste gevallen jaarlijks geen BTW hoeft af te dragen. Je kunt zelfs een verzoek doen om van de administratie lasten te worden ontheven. Om op z’n minst jouw rechten open te kunnen houden, moet je je tijdig aanmelden als BTW-ondernemer.