Zonne-energie is vrijwel overal toepasbaar. Elke situatie is echter wel uniek. Het is daarom raadzaam om je te laten informeren door de specialist. In jouw geval dus Solar Smart. Je dient rekening te houden met de onderstaande punten, voordat er een zonne-energiesysteem geplaatst kan worden.

Schaduw

Voor het plaatsen van zonnepanelen op of bij jouw woning of bedrijfspand is het belangrijk dat je een schaduwvrij dak hebt. Let hierbij vooral op bomen en dakdoorvoeren. Daarnaast is een gunstige ligging ten opzichte van het zuiden van belang. Voor een kleine installatie heb je minimaal 4 m² nodig.

Oppervlakte

Met 1 vierkante meter dak kun je ongeveer 150 Wp aan zonnepanelen plaatsen. In Nederland levert dit per jaar 130 kWh per m² op. Voor een instapsysteem van 600 Wp is ongeveer 4 vierkante meter nodig. Voor een systeem van 4000 Wp, het gebruik van een gemiddeld huishouden, is ongeveer 26 m² nodig.

Oriëntatie

Bij een schuin dak op een oost- of west-oriëntatie is de opbrengst ook nog erg goed. Een zonne-installatie werkt het beste op het zuiden. Deze installatie hoeft echter niet per se nauwgezet in zuidelijke richting gemonteerd te worden. Ook als zonnepanelen op een dak, die tot 40 graden van de zuidelijke richting afwijkt, gemonteerd moeten worden, leidt dat slechts tot geringe verliezen. Zelfs een horizontale montage is gunstig, doordat de meeste energie in de zomermaanden wordt opgewerkt waarbij de zon hoog aan de hemel staat.

Bij een plat dak kun je de liggen zo optimaal mogelijk invullen. De meest optimale ligging is op het zuiden met een hellingshoek van 30 °C. De rijden moeten wel een onderlinge afstand hebben, zodat er geen schaduw van het paneel valt dat ervoor staat. Een formule voor de tussenliggende ruimte is de hoogte van het paneel maal factor 3,5. Een andere optie is om de panelen onder een hoek van bijvoorbeeld 11 graden te plaatsen. In dat geval is er minder draagvlak nodig en kunnen er meer panelen per m² geplaatst worden. Je dient dan wel rekening te houden met dakranden, dakdoorvoeren en andere obstakels die schaduw op de panelen kunnen veroorzaken. Dit heeft namelijk direct gevolgen voor het rendement.

De medewerkers van Solar Smart in Doetinchem komen graag jouw dak bekijken voor een goed en betrouwbaar advies over de toepasbaarheid en het rendement van jouw zonnepaneel-installatie.