zonne-energie

Opwekken zonne-energie in Nederland groeit

Sinds 2011 groeit het gebruik van zonne-energie sterk. De zon is een steeds grotere energiebron, zo blijkt uit een rapport van Natuur & Milieu. De stichting onderzocht alle bijna vierhonderd Nederlandse gemeenten op de hoeveelheid opgewekte zonne-energie.

De gemeenten Amsterdam, Zwolle en Súdwest Fryslan wekken de meeste zonne-energie op. Inwoners van Zeewolde wekken per inwoner de meeste energie op. Van de tien grootste steden in Nederland scoort Rotterdam het laagst en wekt per inwoner de minste zonne-energie op.

In een energieakkoord hebben overheden, bedrijfsleven en milieuorganisaties afgesproken in 2020 14 procent duurzame energie op te wekken. Nu is dat nog geen 5 procent. Natuur & Milieu wil graag de doelstelling uit het Energieakkoord halen. Volgens de stichting is zonne-energie daarbij één van de mogelijkheden.

Uiteraard zijn we bij Solar Smart blij met deze positieve ontwikkeling. Wij hopen dan ook dat jij zonne-energie gaat aanschaffen. Neem eens contact met ons op en laat je informeren over de mogelijkheden bij ons. Onze medewerkers geven je graag een passend advies!