Help & support

Is mijn meter geschikt?

Elektriciteitsmeter en terugleveren

SolarSmart in Doetinchem krijgt veel vragen over de geschiktheid van elektrameters voor de registratie van de opgewekte zonnestroom. Er zijn meerdere meters beschikbaar. Wij kijken graag met jou welke geschikt is voor jouw situatie. Elke aansluiting in de meterkast is namelijk verschillend. Zo zijn er diverse meters met allemaal hun eigen kwalificaties. Daarnaast is niet iedere meter geschikt voor de registratie van de terug te leveren energie. Indien jouw meter niet geschikt is, kunnen wij jou helpen met de aanvraag van een geschikte meter bij de netbeheerder. Dit is bij ons in de meeste gevallen kosteloos.

Een aantal voorbeelden op een rij.

Ferrarismeter
Dit is een analoge meter. Deze is geschikt indien je zonnepanelen hebt of wilt aanschaffen. Op de momenten dat zonnepanelen meer stroom leveren dan dat ze verbruiken, zal de meter automatisch terugdraaien.

Belangrijk om te weten is dat een negatief verbruik wel tot problemen kan leiden bij zowel de netbeheerder als de stroomleverancier. Dit kan omdat ze lastig kunnen omgaan met negatieve meterstanden. Daarnaast wordt er geen aparte registratie gemaakt van de teruglevering.

Analoge meter zonder draaischijf
Deze elektriciteitsmeter lijkt op de ferraris, maar is niet geschikt om te salderen of om een teruglevering te registeren. Indien je zonnepanelen hebt of wilt, zal je een andere meter moeten laten installeren door jouw netbeheerder. Jouw nieuwe meter zal in bijna alle gevallen van het model zijn wat onder nummer 3 (Digitale meter met terugleverregistratie) staat.

Digitale meter met terugleverregistratie
Bij nieuwbouw of gerenoveerde elektravoorzieningen zal in de meeste gevallen deze digitale meter in de meterkast hangen. Deze meter heeft een apart telwerk voor teruggeleverde energie. De digitale meter is geschikt als je zonnepanelen wilt. Wel dien je jouw netwerkbeheerder te laten weten dat je zonnepanelen gaat gebruiken, zodat ze de meterstanden van de teruglevering ook opnemen en juist doorgeven aan jouw stroomleverancier. Solar Smart zal deze melding voor jou doen.

Digitale meter zonder terugleverregistratie
Er zijn echter ook digitale meters zonder terugleverregistratie. Deze zijn veelal geplaatst bij mensen die klant zijn bij Oxxio. De digitale meters zijn op afstand uit te lezen, maar registreren niet de teruggeleverde energie. Ons advies is om deze meters te laten vervangen door de netbeheerder.

Is mijn dak wel geschikt?

Zonne-energie is vrijwel overal toepasbaar. Elke situatie is echter wel uniek. Het is daarom raadzaam om u te laten informeren door de specialist. In uw geval dus SolarSmart. U dient rekening te houden met de onderstaande punten, voordat er een zonne-energiesysteem geplaatst kan worden. Bij ons kunt u terecht van kleine tot heel grote panelen. Het systeem is heel eenvoudig uit te breiden. Wij geven hiervoor graag het juiste advies.

Schaduw

Voor het plaatsen van zonnepanelen op of bij uw woning of bedrijfspand is het belangrijk dat u een schaduwvrij dak hebt. Let hierbij vooral op bomen en dakdoorvoeren. Daarnaast is een gunstige ligging ten opzichte van het oost-westen van belang. Dit kan op iedere beschikbare oppervlakte.

Oppervlakte

Per paneel wekt u al energie op. Met 1 vierkante meter dak kunt u ongeveer 150 Wp aan zonnepanelen plaatsen. In Nederland levert dit per jaar 130 kWh per m² op. Voor een instapsysteem van 600 Wp is ongeveer 4 vierkante meter nodig. Voor een systeem van 4000 Wp, het gebruik van een gemiddeld huishouden, is ongeveer 26 m² nodig.

Oriëntatie

Bij een schuin dak op een oost- of west-oriëntatie is de opbrengst ook nog erg goed. Een zonne-installatie werkt het beste op het oost-westen. Deze installatie hoeft echter niet per se nauwgezet in oost-westelijke richting gemonteerd te worden. Ook als zonnepanelen op een dak, die tot 40 graden van de oost-westelijke richting afwijkt, gemonteerd moeten worden, leidt dat slechts tot geringe verliezen. Zelfs een horizontale montage is gunstig, doordat de meeste energie in de zomermaanden wordt opgewerkt waarbij de zon hoog aan de hemel staat.

Bij een plat dak kunt u de liggen zo optimaal mogelijk invullen. De meest optimale ligging is op het oost-westen met een hellingshoek van 30 °C. De rijden moeten wel een onderlinge afstand hebben, zodat er geen schaduw van het paneel valt dat ervoor staat. Een formule voor de tussenliggende ruimte is de hoogte van het paneel maal factor 3,5. Een andere optie is om de panelen onder een hoek van bijvoorbeeld 11 graden te plaatsen. In dat geval is er minder draagvlak nodig en kunnen er meer panelen per m² geplaatst worden. U dient dan wel rekening te houden met dakranden, dakdoorvoeren en andere obstakels die schaduw op de panelen kunnen veroorzaken. Dit heeft namelijk direct gevolgen voor het rendement.

Advies

De medewerkers van SolarSmart in Doetinchem komen graag uw dak bekijken voor een goed en betrouwbaar advies over de toepasbaarheid en het rendement van uw zonnepaneel-installatie.