Uitleg over uw energienota

Als u zelf energie opwekt via zonnepanelen en teruglevert aan het net, dan moet uit de energienota duidelijk blijken hoe saldering en teruglevering hebben plaatsgevonden. Daarnaast moet de nadere uitsplitsing van de factuurposten beschikbaar zijn als u dat wilt. De leverancier kan ervoor kiezen de nadere uitsplitsing met de factuur mee te sturen.

Checklist

Het is belangrijk om uw energienota goed te controleren. De belangrijkste punten vindt u hier hieronder:

 •  Kloppen de meterstanden en de (actie)tarieven?
  Ieder huishouden heeft recht op vermindering energiebelasting. Ook als u zonnepalen heeft en uw verbruik 0 kWh is, heeft u hier nog steeds recht op. Kijk goed of tarieven tussentijds zijn aangepast. Ze mogen dan niet als gemiddelde over de hele factuurperiode worden vermeld.
 • Worden de bedragen inclusief btw vermeld?
  Het is verplicht de bedragen inclusief btw te vermelden.
 • Is het nieuwe termijnbedrag (voorschotbedrag) redelijk?
  Dit bedrag is gebaseerd op uw verbruik van afgelopen jaar. Heeft u het afgelopen jaar te weinig betaald, dan zal uw nieuwe termijnbedrag wat hoger zijn.
 • Is de eventuele welkomstpremie verrekend?

Uit welke kostenposten bestaat de energienota?

De energieprijs bestaat uit 3 onderdelen: levering, netbeheer en overheidsheffingen. Onderstaande grafiek geeft de opbouw van de energieprijs weer. Bij genoemde percentages is uitgegaan van een gemiddeld energieverbruik van 3500 kWh stroom en 1500 m³ gas per jaar. De genoemde prijs per onderdeel is het gemiddelde van de 3 grote leveranciers Essent, Nuon en Eneco. Peildatum 1 januari 2019.

 1. Levering

  U betaalt aan uw energieleverancier voor de geleverde elektriciteit en gas. De tarieven voor gas en stroom kunnen gedurende het jaar wijzigen. De leveringstarieven op de jaarafrekening zijn daarom ‘gemiddelde’ tarieven over de periode waarin u de energie heeft verbruikt. Dit geldt niet als u heeft gekozen voor een bepaalde periode gas of elektriciteit te kopen voor een vaste prijs. In dat geval staat de prijs vast gedurende de looptijd van het contract (1, 2, 3, 4, 5 jaar). Uw energieleverancier bepaalt hoeveel u betaalt voor de levering van gas en stroom. Lees meer over leveringstarieven.

 2. Transport

  Uw energieleverancier laat u ook betalen voor uw aansluiting op het energienet en voor de kosten van het transport van gas en elektriciteit. Dit doet uw energieleverancier namens de netbeheerder. Deze kosten staan onder het kopje ‘netbeheerkosten’. Vanaf 1 augustus 2013 ontvangt iedereen een gecombineerde energierekening d.w.z. een factuur van uw energieleverancier met zowel leveringskosten als netbeheerkosten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt hoeveel u betaalt voor de aansluiting en het transport van gas en elektriciteit.

 3. Huur gas- en elektriciteitsmeter

  Elektriciteitsmeters en gasmeters kunt u huren bij uw netbeheerder. U kunt niet kiezen bij wie u de meter huurt. De overheid beslist hoeveel het kost om een elektriciteitsmeter en een gasmeter te huren.

 4. Energiebelasting

  Energieverbruik belast het milieu. Daarom heft de overheid over uw verbruik energiebelasting. Langs deze weg wil de overheid het energieverbruik verminderen en daarmee het milieu ontzien. De energiebelasting wordt in rekening gebracht door uw energieleverancier en afgedragen aan de overheid. Per elektriciteitsaansluiting wordt een korting op de energiebelasting toegekend, ook wel ‘heffingskorting’ genoemd. Deze wordt jaarlijks vastgesteld en verrekend via uw energienota. Vanaf 2015 staat deze post onder de naam ‘vermindering energiebelasting’. De vermindering geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie zoals een huis of kantoor.

 5. Opslag Duurzame Energie

  Vanaf 1 januari 2013 betaalt u een heffing ‘Opslag Duurzame Energie’. Deze belasting is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Het tarief voor de opslag geldt per kWh voor alle stroomproducten en per m³ voor alle gasproducten.

 6. BTW

  Vanaf 1 oktober 2012 betaalt u 21% btw over de levering, transport, de huur van een meter en de energiebelasting. Tot die datum was het 19%.

Waaruit bestaan de netbeheerkosten?

 • Periodieke aansluitvergoeding

De netbeheerder maakt kosten voor het in stand houden van uw aansluiting. Dit heet ‘de periodieke aansluitvergoeding’. Het is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt het bedrag. De naam van deze vergoeding kan verschillen. ‘Vastrecht aansluiting’, of ‘aansluittarief’ zijn ook termen die voor deze vergoeding worden gebruikt.

 • Capaciteitstarief en vastrecht

Het capaciteitstarief wordt in rekening gebracht voor het transport van gas en elektriciteit. De hoogte ervan is afhankelijk van de capaciteit van uw aansluiting. Het is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. Met de opbrengsten betaalt uw netbeheerder het onderhoud van het energienetwerk. Zo blijft het energienet veilig en betrouwbaar. Het vastrecht is een vast bedrag dat u per maand betaalt voor de andere kosten van de netbeheerder. Bijvoorbeeld administratiekosten. Het capaciteitstarief is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt het bedrag.

 • Meettarief

U betaalt voor het gebruik en het beheer van uw energiemeter. En voor het verschaffen van toegang tot meetgegevens. Dit houdt met name in dat uw netbeheerder uw meterstanden doorgeeft aan uw energiebedrijf. Met deze gegevens kan uw energiebedrijf uw energienota opmaken. Dit staat dan op uw energienota vermeld als ‘meettarief’. Uw energiemeter is in beheer van uw netbeheerder. U betaalt het meettarief aan uw energiebedrijf. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt elk jaar de meettarieven voor elektriciteit en gas vast.